سيستم جامع مديريت ارتباط با مشتري اسپا ، يک ارتباط دو جانبه بين سازمان شما و مشترکين برقرار مي نمايد تا هيچ فرصتي براي بازاريابي ، فروش و ارائه خدمات بهتر به مشترکين از دست نرود.

اين سامانه يک سيستم جامع مديريت ارتباط با مشتريان براي شرکت هاي FCP و Servco و هر شرکت ارایه دهنده اینترنت مي باشد که با توجه به نوع سرويس ها و خدمات اين شرکت ها به منظور برقراري ارتباط دائم با مشترکين خدمات اينترنتي تهيه شده است. اسپا ابزاري مناسب براي کنترل تمامي فعاليت هاي سازمان، کاربران نرم افزار و مشترکين مي باشد.

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان جشنواره ها، نگهداری مدارک، صورتحساب، تماس ها، گردش وضعیت

مدیریت مشتریان

- ثبت و نگهداری اطلاعات کامل مشتریان
- سیستم جشنواره و تخفیف خودکار
- سامانه باشگاه مشتریان به همراه قرعه کشی
- سیستم هوشمند صدور و مدیریت صورت حساب
- مدیریت پرداخت های مشتریان و تراز مالی و گزارشات مشتریان بدهکار یا منتظر تمدید
- مدیریت اعتبار صندوق اپراتورهای فروش و حسابداری
- امکان تعریف شهر، نماینده ، زیرنماینده های سطوح پایین تر
- تعریف دسترسی کاملا سفارشی هر نماینده و یا شهر به تعرفه های متفاوت
- بخش کاملا انعطاف پذیر محاسبه پورسانت بر اساس انواع فروش
- سیستم ثبت اطلاعات ارتباط با مشتری و تماس ها
- سیستم هوشمند اطلاع رسانی توسط پیامک بر اساس وضعیت های مختلف
- جست وجو و گزارش گیری های کامل بر اساس بخش ها و امکانات مختلف

مدیریت مشتریان

مدیریت پشتیبانی

سیستم log ،امور نصب، پشتیبانی تلفنی، کنترل پارامتر ها

مدیریت پشتیبانی

- سیستم تخصصی تیکتینگ با امکانات ارجاع بین بخش ها و کارکنان
- طبقه بندی مناسب مشتریان بین پشتیبان های شهرهای زیر مجموعه و دفتر مرکزی
- ارتباط مستقیم نرم افزار با تجهیزات مخابراتی و رادیوهای مشترکین
- نمایش کاربران آنلاین براساس NAS یا نماینده
- ثبت و نگهداری سوابق مراجعات کارشناسان نصب و آمار تغییرات
- تنظیم خودکار ارتباط مشترک با پورت های تعریف شده توسط Port map
- امکان درج وصل موقت و کسر از دوره بعدی
- مدیریت تنظیم مک آدرس به صورت دستی و خودکار
- امکان ثبت تجهیزات فعال در محل مشترک جهت مشخص شدن شبکه داخلی مشترک

مدیریت پشتیبانی

مدیریت فنی

مدیریت تجهیزات شبکه ،IP ها، تنظیم سرعت خودکار، مدیریت مک

مدیریت فنی

- ارتباط کامل با اکانتینگ های SIB ،IBS و NetBill و انطباق تمام امکانات
- تعریف کلیه NAS ها و ارتباط مستقیم نرم افزارب ا روتر ها
- تعریف و مدیریت توزیع IP های مشترکین، تجهیزات شبکه و... در شهرهای مختلف
- تخصیص و آزادسازی خودکار class IP های static به مشترکین و صدور صورتحساب
- امکان تعریف کلیه تجهیزات مخابراتی و تجهیزات شبکه wireless
- مدیریت دسترسی نمایندگان به دکل ها و رادیوها
- تعریف لینک های ارتباطی بین دکل هااطی بین دکل ها
- مشخص بودن مشترکین فعال بر روی هر دکل و هر رادیو به صورت مجزا
- پشتیبان گیری از اطلاعات طبق برنامه های زمان بندی شده
- ماژول هوشمند سیاست مصرف منصفانه (ماژول policy)(ماژول policy)

مدیریت فنی

مدیریت انبار

تعریف کالا و لیست قیمت، مدیریت خرید و فروش، کنترل انبار ها، اموال و مستهلک

مدیریت انبار

- ارتباط مستقیم سیستم انبار با بخش های مالی و فروش
- امکان تعریف انبارهای مختلف برای دفتر مرکزی و نمایندگان
- تعیین سطح دسترسی کاربران
- امکان تعریف دسته بندی و زیرگروه کالا
- ثبت قیمت همکار و مشتری به صورت مجزا
- امکان فروش به مشتریان آزاد غیر از مشترکین اینترنت
- مدیریت انبارها و انتقال کالا توسط حواله های قابل تایید
- امکان ثبت وضعیت کالاها در هر انبار بر اساس قفسه و طبقه
- امکان تعریف و مدیریت همکار جهت خرید و فروش کالا و گزارشات مالی
- امکان اعمال تغییرات روزمره قیمت ها

<>
مدیریت انبار

مدیریت مالی

کنترل صندوق های فروش، نظم گردش مالی شرکت، پورسانت، حساب های بانکی

مدیریت مالی

- نمایش وضعیت عملکرد و گزارش مالی دوره ای
- تفکیک دریافتی های شرکت به تفکیک نماینده یا شهر یا کاربرهای مختلف
- امکان تعریف درگاه های پرداخت متفاوت برای کل شرکت یا نمایندگان
- گزارشات کامل عملکرد پرداخت آنلاین و پیگیری تراکنش های ناموفق
- گزارش بدهکاران و بستانکاران
- مدیریت اعتبار هر کاربر از کارکنان یا نمایندگان
- محاسبه کامل پورسانت نمایندگان دارای تنظیمات متداول انواع قراردادها
- گزارش مالیات
- امکان تعریف حداکثر میزان خرید نسیه برای یک مشترک به صورت گروهی
- گزارش مالی از تجهیزات انبارها

مدیریت مالی

اتوماسیون

نامه نگاری درون سازمانی، مدیریت گردش های کاری، زمان بندی انجام عملیات

اتوماسیون اداری

- ارسال و دریافت نامه به صورت مستقیم بین کاربران شرکت و نمایندگان
- امکان پیوست فایل به همراه متن
- قابلیت ارسال گروهی نامه
- امکان تعریف دسترسی کاربران به بخش های مشخص یا کاربران خاص
- سیستم کاملا سفارشی و پیشرفته جهت ایجاد روال های مدیریتی امور خاص
- قابلیت پیاده سازی روال هایی همچون گردش عملیات گارانتی؛ فروش پستی و..
- اتوماسیون کاملا قابل سفارشی سازی جهت تولید چرخه برای یک فعالیت در شرکت
- امکان تعیین مدت زمان مجاز برای هر عملیات در گردش کاری
- هشدار خودکار به مدیر شرکت در صورت عدم انجام یک فعالیت در زمان مقرر
- گزارش گیری از وضعیت گردش چرخه های فعالیت و آمارگیری
- نمونه روال های قابل پیاده سازی : چرخه گارانتی، ارسال پستی، خدمات غیراینترنتی، وظایف اداری و..

اتوماسیون اداری

گزارشات

نمایش گزارش های تحلیلی و ترکیبی از کلیه بخش ها، خروجی Excel

گزارشات

- گزارش دوره ای بر اساس فروش انواع خدمات
- گزارش مشترکین منتظر تمدید و اتمام ترافیک جهت پیگیری های فروش
- گزارش تیکت های باز و بسته توسط واحدها و کاربران
- گزارش کلی تماس های هر اپراتور و یا نماینده بر اساس موضوع تماس و..
- گزارش از نصب های انجام شده توسط کارشناسان نصب
- گزارش وضعیت IP pool ها و نحوه ی توزیع
- گزارش های مربوط به انبار و کالاها
- گزارش های مالی مربوط به پرداخت های مشترکین به تفکیک جزئیات کامل
- گزارش ریز مصرف بر اساس شهرها و نمایندگان به صورت کلی در یک دوره زمانی
- گزارش عملکرد داخلی ASPA (عملیات خودکار)

گزارشات

ابزارهای مدیریتی

ایجاد سرعت در تصمیم گیری های مدیریتی، کنترل کلیه بخش های شرکت، تفکیک نمایندگان

ابزارهای مدیریتی

- امکان تعریف کاربران با دسترسی های کاملا طبقه بندی شده (بیش از صد نقش مختلف)
- امکان ساخت نماینده جدید زیر مجموعه نماینده های قبلی (ساختار درختی)
- نمایش آمار فعالیت هرکاربر (ورود - خروج - مشاهده برخی صفحات و..)
- تعریف و کنترل اعتبار کاربران به صورت نقدی نسیه و مشخص بودن آمار صندوق هر حسابدار
- انجام امور خاص خارج از چارچوب قوانین با استفاده از منوهای کنترلی
- مشاهده نامه های اتوماسیون کلیه کاربران (فقط مدیر)
- کنترل و مدیریت وظایف فرعی اشخاص توسط اتوماسیون پیشرفته (امور محوله)
- امکان ثبت اموال شرکت در سیستم انبار و گزارش گیری های مربوطه
- نمایش گراف خروجی Excel در گزارش های مختلف

ابزارهای مدیریتی